[layerslider id="12"]

PASSIV HJÄRT- KÄRL EFFEKT


Tack vare djup penetration, över 4 cm in i kroppen, av infraröda strålar som ges av infraröd utrustning, uppstår en värmningseffekt djupt inne i muskelvävnaderna samt i våra organ. Kroppen reagerar på denna djupvärmande effekt via hypota lamus framkallad ökning av både hjärtvolym och hjärtfrekvens. Denna gynnsamma hjärtpåfrestning ger en eftersökt hjärtkärlträning och konditionseffekt. Medicinforskare bekräftar att användande av värmepenetrering sörjer för hjärt ochkärlträning eftersom kroppen arbetar med att kyla sig själv och det medför en omfattande ökning av hjärtfrekvensen, hjärtutbytet och metabolism. Som en bekräftelse av validiteten av denna form av hjärtkärlträning har NASA gjort omfattande forskning i början av 1980-talet som lett till slutsatsen att infraröd stimulering av hjärtkärlfunktionen borde vara den ideala vägen att bibehålla hjärtkärlkonditionen hos amerikanska astronauter under långa rymdflygningar. Blodcirkulationen har rapporterats öka när man har hypotermi (abnormt låg kroppstemperatur), från normala 5 – 7 liter per minut till så mycket som 13 liter per minut.

Det infraröda värmesystemet gör det möjligt för människor i rullstolar, eller de som i övrigt är oförmögna att röra sig, eller de som inte kan följa ett motions- eller konditionsträningsprogram, att uppnå en hjärtkärlträningseffekt. Detta möjliggör också en större variation i ett pågående träningsprogram. ”Många av oss som löper gör det för att träna upp vårt hjärtkärlsystem, inte för att skapa stora benmuskler. Reguljär användning av infraröd penetrering kan ge en liknande påfrestning på vårt hjärtkärlsystem och en regelbunden användning kan vara lika effektiv, i form av hjärtkärlträning och förbränning av kalorier, som vanlig motion.”- Journal of the American Medical Association 8/7/81.