[layerslider id="12"]

CIRKULATION

 

Värmen från det infraröda ljuset ökar cirkulationen i den del av kroppen som behandlas.
Värmen ökar också blodcirkulationen i de finare kärlen,
med effekten att stelhet minskar och läkningsprocesser förbättras

Blodomloppet har flera viktiga uppgifter i kroppen, bland annat att
• förse kroppens celler med viktig näring
• föra bort avfall som bildas vid ämnesomsättningen
• transportera syre från lungorna till vävnaderna, och koldioxid i andra riktningen
• sprida olika hormoner och signalsubstanser som styr olika funktioner i kroppen