[layerslider id="12"]

NÄRINGSTERAPEUTER


Arbetar du som näringsterapeut är du väl insatt i hur viktigt det är att detoxa och rena kroppen från slagg och gifter, gifter som vi i dagens samhälle får i oss mer och mer både genom maten, det vi andas in och allt vi tar på. Att avlasta kroppen så mycket som möligt från den belastning toxiner innebär, hjälper kroppen att komma till rätta med obalanser. ”sura kroppar” blir också allt vanligare och är även det en bidragande orsak till obalanser.

Att vi idag inte alltid får i oss de näringsämnen vi behöver, eller att vi har svårt att ta upp dem är också välbekant för dig som näringsterapeut. Det infraröda ljuset i våra professionella utrustningar bidrar till en förbättring på alla dessa områden - Du har ett effektivt verktyg (bland de bästa) att avlägsna toxiner.

Du får en ökad cirkulation i hela systemet och du får en effektivare ämnesomsättning i cellen.

Lägg sen till hur problem med mage och tarm avsevärt förbättras med det infraröda ljusets –och du har ett värdefullt verktyg till hjälp!