[layerslider id="12"]

VÄRMETERAPI FÖR SMÄRTLINDRING

Smärta kan lindras genom reduktion av primär eller sekundär muskelkramp. Smärta är också ibland kopplad till ischias genom spänning eller kramp, som kan minskas genom värme som lymfsystemet skapar. Detta bryter då feedbackloopen i vilken ischiasen leder till vidare kramper och då mera smärta.

Värme har visat sig reducera smärtkänsla genom direktverkan på både fria nervändar i vävnader och på perifera nerver. I en dentalstudie ledde repeterad värmeapplicering slutligen till utplåning av hela nervreaktionen som svarade för smärtan som kom från en tands pulpa.

Värme kan leda till både ökad endorfinproduktion – vilket minskar smärta, och skapa smärtlindring i ryggmärgsslutet, den s.k. "spinal gate", av Melzack and Wall.

Nya kliniska studier på smärta ger bevis för en hittills okänd smärtklass – ”värmepåverkbar smärta” Heat Responsive Pain (HRP)– som omfattar flera vanliga smärttillstånd som kan behandlas med värmeterapi. Forskare som studerar HRP har märkt remarkabla terapeutiska fördelar med att använda kontinuerlig lågnivå-värmeterapi vid behandling av nedre delen av ryggen (lower back), överkroppen samt vid menstruationssmärtor, alla dessa smärtor som faller in under den nya VPS-klassificeringen. 

En behandling med professionell infraröd utrustning kan sålunda spela en nyckelroll i både viktkontroll och hjärtkärltillståndet. Detta kan vara mycket värdefullt för de som inte motionerar och de som inte kan motionera men ändå vill ha en effektiv viktkontroll och ett konditions –underhållande program som fördelarna av regelbunden motion ger.